Nye tanker hos Brønnøy Tank

Leveranse av nye tanker hos Brønnøy Tank i Brønnøysund.

- 4 stk Dobbelveggede 100m3 overgrunnstanker.
- 1 stk Dobbelvegget 60m3 tank.
- 1 stk Dobbelvegget 6m3 tank.

- 1 stk Dobbelvegget 60m3 tank levert Leka.
- 1 stk Dobbelvegget 60m3 tank levert Horn.
- 1 stk Dobbelvegget 20m3 tank levert Kalvik i Bindal.

2018 / 2019 / 2020

Brønnøysund

Leka