Ny Esso Deli De Luca Grubhei

Vi takker for tilliten og ønsker å gratulere med ny Esso Deli De Luca på Grubhei.
Levering av komplett drivstoffanlegg over og under bakken.

- 3 stk kammerdelte 60m3 tanker.
- Fyllekasser.
- Rør.
- Sjakter.
- Kjøresterke lokk.
- Fjernpeiling.
- 3 stk dobbelsidige 4-produkts pumper.
- 1 stk dobbelsidig truckdiesel-pumpe.
- 1 stk dobbelsidig HVO-pumpe m/AdBlue.


November 2018