Minol Bleik 

Vi takker for tilliten og ønsker å gratulere Minol med ny tank og oppgradert anlegg på Bleik.

- 1.stk 25m3 dobbelvegget overgrunnstank.
- Oppsamling.
- Rør og rørlegging.
- 1.stk industripumpe à 150 l/min
- Riving og sanering av 1. stk 25m3 tank.

2020