Nye anlegg for Minol på Tana bru og i Vadsø

Leveranse av 2 stk komplette nye tankanlegg.

Tana bru
- 1.stk 30m3 kammerdelt tank (9+21m3)
- 1.stk SK-700-2 pumpe, 2 kvaliteter og 3 pistoler.
- Flytting og tilkobling av eksisterende terminal.
- Rør og rørlegging.
- Fundamenter for tank.
- Kabelgrøft for strømtilførsel.
- Tilknytning til AdBlue-tank

Vadsø
- 1.stk 30m3 kammerdelt tank (9+21m3)
- 1.stk SK-700-2 pumpe, 2 kvaliteter og 3 pistoler.
- Flytting og tilkobling av eksisterende terminal.
- Rør og rørlegging.
- Fundamenter for tank.
- Kabelgrøft for strømtilførsel.
- Tilknytning til AdBlue-tank

2020

Tana

Vadsø