NYHETER

Tana bru og Vadsø - 2020

Leveranse av 2 stk komplette drivstoffanlegg.

Her finner du mer informasjon om prosjektet.

Bleik - Andøy - 2020

Oppgradert anlegg på Bleik.
Ny tank og pumpe.

Her finner du mer informasjon om prosjektet.

Kløfterholmen Svolvær - 2020

Oppgradert anlegg på Kløfterholmen.
Nye tanker, pumper og rør.

Her finner du mer informasjon om prosjektet.

TTS - Leka - Mars 2019

Riving og fjerning av eksisterende anlegg.
Levering og montering av1 stk Dobbelvegget 60m3 tank, pumpe, måler og nødvendig utstyr.

Her finner du mer informasjon om prosjektet.

Lilleglea AS - Røst - Mars 2019

Leveranse av dobbelvegget 70m3 tank til Røst.
Ny terminal for bank- og lokal-kort.
Høykapasitetspumpe med liten og stor slangetrommel.

Her finner du mer informasjon om prosjektet.

Ny 30m3 tank på Vengsøy

Vi takker for tilliten og ønsker å gratulere med ny 30m3 Dieseltank på Vengsøy. Denne kommer nok godt med når sesongen for fiskebåtene slår inn.


Desember 2017

MCS

Vi er svært fornøyd med å kunne informere om at vi nå er lokal distributør for MCS produkter.

Dette inkluderer men er ikke begrenset til terminaler som Sapphire+ og Sapphire Lite .

- Terminaler
- Fjernpeiling
- Automatiserte bunkringsløsninger.
- Truckstopp løsninger.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Esso Langneset - Sensommer 2017

Bilder av rørlegging fra tank til fyllekasse, samt sjakt over tanktopp.

Det ble også levert egenprodusert hus til truckdieselpalt.

Esso Langneset - Sensommer 2017

Denstad & Denstad har fått oppdraget med å bygge ny Esso-stasjon på Langneset i Mo i Rana.

Komplett oljeteknisk anlegg leveres med alt som kreves på en ny moderne stasjon.

Flere bilder kommer etterhvert.

Statoil Langneset - Sommer 2017

Miljøopprydding på Statoil Langneset.

Arbeidet har bestått av demontering av komplett forecourt. Lysborder, pumpepalter, oljeutskillere, tanker, pumper, prismast etc, samt miljøopprydding av forurensede masser på området.

Drivstoffcontainer på Storskog- August 2016

Anlegget består av en 15 meter lang drivstoffcontainer, stående på betongfundament med spillplater og nedgravd oljeutskiller.

Containeren inneholder en dobbelvegget ståltank på 50m3. Tanken er delt i to rom på henholdsvis 20m3 og 30m3.
EL-skap.
Teknisk-rom med peiling av tank.
Eget rom for innfylling av drivstoff.
Plattform.

På plattform er det installert pumpe for 2 kvaliteter. Kortautomat for bruk av lokalkort og tags.
Kasse for absorbenter, søppeldunk, hanskedispenser og nødstopp.

Tankutskifting Shell Sandnessjøen Juni/Juli 2016

Komplett leveranse av nye tanker, rør og deler.
Arbeidet bestod av utskifting av eksisterende tanker og nedlegging av nye tanker, rør, og gassretur.


Juli 2016

Levering av komplett kaibunkring til Skarbøvika Tankanlegg AS på Grønøy

Denstad & Denstad AS er stolt leverandør av komplett kaibunkring på Grønøy Havn i Meløy Kommune.
Anlegget består av betalingsterminal som tar bankkort og lokalkort.
Stasjonspumpe som leverer både bensin og diesel, samt en industripumpe for hurtiglevering av diesel til større fartøy.

Oktober 2016.

Levering av komplett kaibunkring til Boreal Transport Nord AS avd. Minol

Denstad & Denstad AS har levert og montert en 50m3 dobbel ståltank, og komplett bunkringsskap i Nordvågen.

23.02.2016

Levering av komplett anlegg til Nesøy Drivstoff AS

Denstad & Denstad AS er stolt av å kunne bidra til at gjester og fastboende har tilgang på bensin
og diesel gjennom et nytt og moderne drivstoffanlegg.

12.02.2016

Levering av nytt pumpetak til Statoil Røkland - Januar 2016

Denstad & Denstad AS er stolt leverandør av nytt pumpetak og pumpepalter til Statoil Røkland.

Demonternig av eksisterende pumpetak, samt alle berørte installasjoner.

Kjøremønster endret i forbindelse med installasjon av nytt tak, fundamenter og pumpepalter.

Berørte installasjoner remontert.